השירותים

מערכת חיישנים אלחוטית

מערכת חיישנים אלחוטית לניטור טמפרטורה ולחות של שרשרת האספקה בקירור

ניטור מיקום RTLS

ניטור מיקום במבנים Indoor RTLS (Real Time Location System)

מעקב GPS וניטור רכבי קירור

מערכת מעקב GPS וניטור רכבי קירור מאפשרת ניהול ציי רכב ומשאיות קירור ע"י מערכת ניהול וחיישנים אלחוטיים המתקשרים ליחידת השליטה המרכזנית ברכב.