מערכת חיישנים אלחוטית מתקדמת

קלה להתקנה ותפעול שוטף

ניטור והתראה של תנאי סביבה באמצעות חיישני טמפרטורה ולחות אלחוטיים Bluetooth

מערכת חיישנים אלחוטית